Blog

Støtteforeningen fortsætter – sommerfest igen i 2018

Mens fonden Multihus Hjortshøj bliver bygherre og skal stå for driften af det kommende multihus, fortsætter Støtteforeningen sit arbejde med at indsamle midler til husets drift og støtte og etablere aktiviteter i huset. Samtidig er det støtteforeningen, der udpeger fondens bestyrelse.

I den kommende tid vil foreningen arbejde på at samle de lokale kræfter, der har lyst til at drive aktiviteterne i det nye hus – enten kulturelle, idræt eller andet. Samtidig planlægges en sommerfest ved skolen som sidste år – så sæt allerede kryds i kalenderen den 16. juni.

Foreningen har i dag 587 medlemmer – er du endnu ikke medlem, kan du melde dig ind på multihushjortshøj.dk – det koster kun 100 kr. for et år. Og har du lyst til at bidrage til arbejdet eller hjælpe med aktiviteter i multihuset, så kontakt foreningen på info@multihushjortshøj.dk.

Related Posts