Blog

Status for multihuset

Bestyrelsen for Fonden Multihus Hjortshøj vil fremover udsende et kort nyhedsbrev et par gange om måneden, så I kan følge med i den noget kringlede proces, vi stadig står midt i. Her er det første, før alle går helt på ferie – eller som den oplagte ferielæsning for de entusiastiske!  

Vi har i den seneste tid allerede slået et par nyheder op: at Fonden har tegnet kontrakt med bygherrerådgiveren D|K2, og at vi for tiden er ved at lave en ny brugerundersøgelse, som skal supplere den, vi lavede i 2014. I opfordres til at gå ind brugerundersøgelsen på dette link og udfylde den: https://goo.gl/forms/2f1zAKbrN3jPbUqN2 

Til alle dem, der var forhindret i at komme til Støtteforeningens generalforsamling i april, og siden har været forhindret i at læse referat, beretning og den korte orientering om Fondens arbejde, som vi ved den lejlighed gav, følger her en kort opsummering af situationen:  

Vi har de seneste mange måneder arbejdet på at få gjort den byrådsindstilling klar, som endelig skal godkende projektets økonomi. Der er fire delelementer i denne byrådsindstilling, som hænger indbyrdes sammen: 

  1. Grundlejeaftale med Børn & Unge, hvor rammerne for vores brug af grunden aftales, bl.a. vores muligheder for at forpagte dele af multihuset ud, eksempelvis caféen. Vi afventer stadig en juridisk vurdering fra Juridisk Service ved Borgmesterens Afdeling, som Sport og Fritid forventede ville blive fremsendt kort efter et møde, vi havde med dem i april, så senest i uge 26, så i uge 27. Vi har ikke modtaget noget endnu. 

Børn og Unge har ladet os forstå, at der er et par paragraffer i Fondens vedtægter, der skal ændres, så de ikke kommer i karambolage med ordlyden i grundlejeaftalen. Det skal i givet fald godkendes ved Erhvervsstyrelsen, hvilket næppe går hurtigt. Vi har derfor skrevet en redegørelse, der forklarer, hvorfor disse mindre ændringer er påkrævede. Sport og Fritid har dog bedt os afvente den omtalte juridiske vurdering, før vi gør noget. Vi tager Kafka med i strandtasken. 

  1. Brugeraftale med Børn og Unge om skolens brug af multihuset. Den er vi næsten færdige med og har i uge 28 indsendt de forhåbentlig sidste kommentarer til ordlyden i aftalen.
  2. Anlægsbudgettet er klart og verificeret af vores bygherrerådgiver, men vi afventer Sport og Fritids samt rådmanden for Kultur og Borgerservices godkendelse. 
  3. Driftsbudgettet er ligeledes klart, og det viser, at vi kan afdrage det lån, vi skal optage i Kommunekredit. 

De to sidstnævnte punkter er af gode grunde de mest omfattende, og vi er stadig i dialog med Sport og Fritid om dem, men forventer en afklaring i august eller snarest derefter, når de vender tilbage efter ferien. Mht. finansieringen er vi nødt til at forhøje lånet ved Kommunekredit, hvilket vi er i dialog med kommunen om. 

God sommer! 

På fondsbestyrelsens vegne, Kenneth og Bjarne 

Related Posts