Blog

Præsentation af bestyrelsen

Siden vores seneste nyhed først i juli med status for multihuset er der ikke sket det store. Både vi i Fonden og embedsmændene i kommunen har holdt ferie. Vi afventer stadig den juridiske vurdering fra Juridisk Service ved Borgmesterens Afdeling. Den skal vi bruge for at kunne færdiggøre grundlejeaftalen med Børn & Unge. Inden sommerferien nåede vi dog til enighed med Børn & Unge om en brugeraftale for Børn & Unges, dvs. skolens, brug af multihuset, og vi er derfor kommet ét skridt nærmere byrådsindstillingen, som p.t. er stopklods for processen. 

Nu, hvor der ikke er det store at skrive om, vil vi benytte lejligheden til at få præsenteret folkene bag Fonden Multihus Hjortshøj. For kort at ridse arbejdsfordelingen op mellem Støtteforeningen og Fonden, så arbejder støtteforeningen hovedsageligt med initiativer, der kan bidrage til, at multihuset bliver en realitet, bl.a. fundraising og koordinering af frivilligt arbejde. Fonden agerer bygherre og står dermed for opførelsen af multihuset og vil sidenhen også stå for driften af det. Meget af dette arbejde kan koges ned til dialog med de forskellige magistrater i kommunen samt udarbejdelse af udbud for projektet. 

Fonden består af en bestyrelse på 6 medlemmer, som alle er udpeget af Støtteforeningen – også derfor er det fortsat vigtigt at være medlem af støtteforeningen, da det giver adgang til indflydelse på fondsbestyrelsens sammensætning. Derudover er der oprettet et byggeudvalg med yderligere to medlemmer. Et samlet organisationsdiagram finder man her: Organisationsdiagram. 

Vi har stadig en ny brugerundersøgelse kørende og vi vil sætte pris på hvis du og hele din husstand hver især bruger 5 minutter på undersøgelsen. Det vil hjælpe Fonden meget i det videre arbejde med at få huset tilpasset til alle fremtidige brugere. Undersøgelsen finder du her: https://goo.gl/forms/2f1zAKbrN3jPbUqN2. 

Nedenfor findes en kort præsentation af folkene bag Fonden Multihus Hjortshøj. Har man spørgsmål til multihuset, er man altid velkommen til at sende os en mail eller spørge ind, når man ser os i bybilledet her i Hjortshøj. Oversigt med præsentationen af bestyrelse og udvalg kan desuden findes på Organisation. 

På fondsbestyrelsens vegne, Kenneth og Bjarne

Navn: Bjarne S. Bendtsen
Kontakt: bb@multihus.dk
Bestyrelsesstilling: Bestyrelsesmedlem, Formand
Civil stilling: Gymnasielærer, ph.d i historie
Alder: 48 år
Særlige kompetencer: Kontakt til politikere og embedsmænd ved kommunen. Erfaring fra forskellige kulturelle foreninger.
Civilstand: Jeg bor sammen med min partner og vores to børn. I denne omgang har vi boet i Hjortshøj siden 2008, men vi har også boet her en årrække i 1990’erne.
    Navn: Flemming Vestergaard
Kontakt: flv@multihus.dk
Bestyrelsesstilling: Bestyrelsesmedlem, Næstformand/kasserer
Civil stilling: Afdelingsleder i Tulip Food Company
Alder: 51 år
Særlige kompetencer: Erfaring med regnskab og administration efter 30 års ansættelse i private virksomheder.
Civilstand: Jeg er gift og bor med et hjemmeboende barn i Hjortshøj på 21 år.
  Navn: Kenneth Jegstrup Jensen
Kontakt: kj@multihus.dk
Bestyrelsesstilling: Bestyrelsesmedlem og medlem af byggeudvalget
Civil stilling: Specialist hos COWI A/S indenfor infrastruktur (jernbane), Bygningsingeniør
Alder: 35 år
Særlige kompetencer: Erfaring indenfor byggeri og udbud.
Civilstand: Bor i Hjortshøj med min forlovede og vores to børn på 4 og 6 år.
  Navn: Carsten Lindequist
Kontakt: cl@multihus.dk
Bestyrelsesstilling: Bestyrelsesmedlem og medlem af byggeudvalget
Civil stilling: Arkitekt, Gudnitz|Krabbe|Vang
Alder: 49 år
Særlige kompetencer: Erfaring med skitsering, projektering og myndighedsbehandling af byggerier fra villaer til større erhvervsbyggeri
Civilstand: Bor i Hjortshøj med min kone og vores 3 børn.
  Navn: Niels Schjeldahl
Kontakt: ns@multihus.dk
Bestyrelsesstilling: Bestyrelsesmedlem
Civil stilling:  Buschauffør hos Aarhus Sporveje
Alder: 52 år
Særlige kompetencer: Erfaring med ledelse af butik. Erfaring med personale og kunder.
Civilstand: Bor i Hjortshøj sammen med min kone og 3 børn. Har en søn der bor på sjælland.
  Navn: Anders Klemmensen
Kontakt: ak@multihus.dk
Bestyrelsesstilling: Bestyrelsesmedlem og medlem af byggeudvalget
Civil stilling: Afdelingsleder hos EM-Tømrer og snedker
Alder: 36 år
Særlige kompetencer: Erfaring med virksomheddrivelse og byggestyring.
Civilstand: Bor i Hjortshøj, er gift og har 3 hjemmeboende børn
  Navn: Henri Trier Wolbro
Kontakt: hw@multihus.dk
Bestyrelsesstilling: Medlem af byggeudvalget
Civil stilling: Projektleder ved AURA Installation A/S
Alder: 44 år
Særlige kompetencer: Erfaring indenfor byggeri. Uddannet elektriker.
Civilstand: Bor i Hjortshøj med kæreste og 3 børn.
  Navn: Søren Nicholson
Kontakt: sn@multihus.dk
Bestyrelsesstilling: Medlem af byggeudvalget
Civil stilling: Groundskeeper Aarhus Universitet
Alder: 38 år
Særlige kompetencer: Driftsleder og Anlægsgartner indenfor grøn pleje og anlæg.
Civilstand: Bor i Hjortshøj med kæreste og to børn.

Related Posts