Blog

Mens vi venter…

Mens vi alle utålmodigt går og venter på, at Multihus Hjortshøj slår dørene op, vil vi i Fonden benytte lejligheden til at fortælle seneste nyt. For selvom nyt om projektet nogle gange kan føles som et skridt tilbage, så går vi til tider trods alt også tre skridt frem.

Til at begynde med skruer vi tiden tilbage til d. 19. september. Her modtog vi endelig det tidligere omtalte juridiske notat fra Borgmesterens Afdeling. Kommunens jurister vurderede det som en forudsætning, at Fondens vedtægter ændres på et par mindre omfangsrige punkter, som vi straks sendte dem et forslag til. Efterfølgende sagde kommunens folk god for forslaget, som vi sendte til vores advokat, som gik videre til Erhvervsstyrelsen med det. Her troede vi så, at den langtrukne saga skulle have været ude af verden.

Som altid er dette projekt fuld af overraskelser, positive som negative. Det endte således med, at Erhvervsstyrelsen i begyndelsen af januar vendte tommelfingeren nedad til de ønskede vedtægtsændringerne. De vurderer ”at de anmeldte vedtægtsændringer ud fra det foreliggende ikke anses for nødvendige, hensigtsmæssige eller i fondens interesse.”. Hvad der nu sker, er i og for sig ude af Fondens hænder. Det er Kommunen og Erhvervsstyrelsen, der ikke har samme holdning til sagen, og Fonden er uforvarende blevet fanget mellem to instanser. Vi har dog en forventning om, at Kommunen finder en løsning, hvilket sandsynligvis bliver at dele af ændringerne i stedet bliver skrevet ind i den grundlejeaftale, vi skal have på plads med B&U.

Nok om det, nu til de positive nyheder. I tirsdags fik vi besked om, at Aarhus Byråd har vedtaget, at projekter, der var stillet en indstilling i udsigt inkl. en såkaldt ”kommunemoms”, bliver kompenseret for de ændrede regler, der trådte i kraft i begyndelsen af året. Det er præcis lige så kringlet, som det lyder, men summa summarum betyder det en ekstrabevilling fra Sport & Fritid på op til 374.000 kr., som lægges oven i tilskuddet på 1,8 mio. kr. En yderst positiv besked at modtage og en besked vi i Fonden ikke havde set komme, da vi ikke havde hørt nyt om problemstillingen i lang tid. Med denne ekstrabevilling og afsættelsen af 13,5 mio. kr. i kommunekreditlån, som vi skrev om inden jul, kommer anlægsbudgettet op på i alt 28,5 mio. kr. fordelt som oplistet nedenfor. Den skarpe læser vil bemærke, at egenfinansieringen er højere end de 1,5 mio. kr. oprindelig meldt ud som byens bidrag til projektet, og som faktisk endte med at blive til 1,7 mio. kr. i indsamlede midler. En yderst flot indsamling af hele Hjortshøj dengang. Forskellen på de 1,7 mio. kr. og 2,1 mio. kr. skyldes at Fonden og Støtteforeningen har en klar forventning og forhåbning om at kunne rejse de sidste 400.000 kr. ved en ny indsamling og sponsorater, når indstillingen er på plads, og projektet er blevet mere konkret. Når det sker, så håber vi, at I alle er klar på endnu en fælles indsats for hele byens Multihus, så vi kan få rigtig mange af de faciliteter i huset, som workshop og spørgeskemaundersøgelser har peget på.

Anlægsbudget pr. januar 2019
Post Kr.
Tilskud, salg af Vejlby Skole 4.000.000
Tilskud B&U, kapitalisering af buskørsel 5.700.000
Tilskud S&F 1.840.000
Ekstratilskud S&F, momskompensation 374.000
Anlægslån, KommuneKredit 13.500.000
Egenfinansiering, indsamling og sponsorater 2.100.000
Ekstrabevilling B&U, indskolingsprojekt 1.000.000
Total 28.514.000

 

På fondsbestyrelsens vegne, Bjarne og Kenneth

Related Posts