Blog

Nu kommer Multihuset! Hvilket Multihus?

Det er formentlig ikke gået nogens næse forbi, at byrådet i starten af april vedtog indstillingen til den økonomiske ramme for Multihus Hjortshøj. Hurra for det! Dermed kører toget for projektet for alvor. I samarbejde med vores bygherrerådgiver har fondsbestyrelsen og byggeudvalget sidst i april gjort det omfattende udbudsmateriale færdigt og sendt det ud til de udvalgte totalentreprenører. Tidshorisonten er herefter i grove træk således: Første spadestik marts 2020, indflytning foråret 2021.

Hvad bliver det så for et hus? Hvad kommer det til at rumme? Hvor kommer det til at ligge? Det sidste er nemt at svare på – på skolens nuværende parkeringsplads. Parkeringspladsen flyttes til arealet mellem Virup Skovvej og fodboldbanerne, henne ved boldcontaineren. Husets indretning og aktivitetsmæssige indhold er mere kompliceret at skitsere – ikke mindst fordi vi endnu ikke ved, hvordan det kommer til at se ud, og dermed hvad det kommer til at rumme af aktiviteter, da det kommer rigtig meget an på totalentreprenørernes forslag.

Vi har ud fra spørgeskemaundersøgelser, workshops, studieture til andre haller og multihuse søgt at afdække de lokale ønsker og behov så grundigt som muligt, få inspiration til de bedste løsninger og forsøgt at indarbejde Hjortshøjs behov og ønsker i projektet. Men – og der er som bekendt altid et men – der er dels mange bygningsmæssige ender, der skal nå sammen, dels et driftsbudget at tage hensyn til. Det allerstørste behov i Hjortshøj er indendørs idrætsfaciliteter, både til skolens idrætsundervisning og til fritidsaktiviteter, og forskellige former for idræt er dermed også de helt store poster på husets driftsbudget.

Nu kom det hjemløse Egnsarkiv bizart nok til at fylde næsten hele byrådsdebatten om multihuset, og det blev inden byrådsmødet hævdet fra Egnsarkivets side, at multihusbestyrelsen nærmest har modarbejdet dem. Det har vi ikke. Vi så gerne både bibliotek og arkiv placeret i multihuset, men når der ingen økonomi – overhovedet ingen økonomi – følger med disse ønsker, så kan vi naturligvis ikke forsvare at bygge dyre kvadratmeter til et nok så værdigt og trængende formål. Det har vi ved flere lejligheder oplyst folkene fra Egnsarkivet om.

Men bare rolig: Der bliver plads til mere klassiske kulturelle aktiviteter som foredrag, teater og koncerter i multihuset. Vi skriver bl.a. krav til mørklægning, lys og akustik ind i udbudsmaterialet, så særligt multisalene og caféen vil kunne bruges til sådanne aktiviteter. Det er dog ikke noget, vi kan kalkulere med store indtægter fra. Hvordan går det eksempelvis med den koncert, som Hjortshøj Beat Club arrangerer til pop-up i år? Er der udsolgt? Nej, siger folkene bag dette arrangement, så langt fra! Og de samler ovenikøbet penge ind til en scene i multihuset. Hvad med ønskerne om øvelokaler, atelierer og den slags? Man kan låne skolens lokaler gratis, så hvor meget økonomi mon der vil være i at bygge den slags faciliteter? Og hvordan forsvare at bruge rigtig mange penge på udstyr til fx et øvelokale? Spørgsmål som disse har vi skulle forholde os til, og disse overvejelser har været med til at udforme beskrivelsen af husets indretning i udbudsmaterialet.

Related Posts