Blog

Regnledningen der blev væk

Illustration af det kommende multihus.

Selv i et ”lille” projekt som Multihus Hjortshøj, så støder man på overraskelser undervejs i processen. For få dage siden, blev vi informeret om at den regnledning, der ifølge kommunens system ligger i Virupvej, vidst ikke er der alligevel. Det har medført at vores totalentreprenør og deres rådgiverteam må gentænke håndteringen af regnvandet.

Det lyder måske ikke af meget, men hvis ikke vores totalentreprenør kan vise overfor kommunen at regnvandet sammen med mange andre myndighedskrav håndteres, så kan der ikke udstedes en byggetilladelse. Uden en byggetilladelse, kan der ikke sættes en spade i jorden.

Det er dog ikke det eneste der udestår. Fonden Multihus Hjortshøj, som skal opføre og sidenhen drive huset, har i laaaaang tid drøftet en grundlejeaftale med Børn og Unge. Grundlejeaftalen definerer området huset skal opføres på samt hvilke krav der skal overholdes. Denne grundlejeaftale er endnu ikke på plads, så for nuværende har vi principielt ikke et sted at opføre huset. Vi er fortrøstningsfulde og tror nu nok vi skal nå i mål med den del også.

Vi har også undervejs været nødt til at flytte parkeringspladsen på Virup Skovvej, grundet det man vidst kalder et kommunikationsbrist mellem os og nogle af magistraterne hos Aarhus Kommune. Det blev løst og vi arbejder nu med en ændret placeret af p-pladsen. Men i og med den afviger fra den tidligere plan, så skal placeringen af den nye p-plads på ny sendes ud i nabohøring. Sådan er det, paragrafferne skal overholdes! Herefter skal der indhentes gravetilladelse og p-pladsen skal færdigprojekteres.

Alle disse ting er alt sammen med til at trække processen ud. Det kan være med til at skabe stor frustration i Fonden, men vi holder hovedet højt og er sikre på at vi nok skal nå i mål. Vi holder faste møder hver uge og derudover nødvendige ad hoc møder for at holde processen kørende og for at sikre at projektet kommer i mål.

Tidsplanen har allerede rykket på sig, så den kommende plan er kun et øjebliksbillede og et estimat. Vi krydser fingrer for at p-pladsen står færdig indenfor 2-3 måneder. Når den står færdig, skulle der gerne ligge en byggetilladelse klar, og så kan 1. spadestik til Multihuset tages.

Husk at købe nogle flere aktier og melde jer ind i støtteforeningen!

På vegne af Fonden Multihus Hjortshøj

Kenneth Jegstrup Jensen

Related Posts