Arkitekturen

Multihusets udformning vil i høj grad afhænge af Virupskolens kommende udvidelse. Det er imidlertid oplagt, at Multihuset placeres i sammenhæng med skolen på boldbanen ved skolens parkeringsplads.

Nedenfor er arkitekt Carsten Lindequists forslag til udformning og placering i forhold til skolens nuværende bygninger.

 

Placeringen

Virupvej

 Multihus fra indgang 09.11.15

Fitness

 Multihus fra 1 sal 09.11.15

 

Se også rumfordeling og mulig placering her: Multihus stueplan 07.11.15