Blog

Det fortsatte arbejde for Multihus Hjortshøj

Som lovet inden vi gik på sommerferie, vil vi løbende informere om den videre proces for Multihus Hjortshøj.

Vi har fremsendt et anlægs- og driftsbudget til forvaltningen i Børn & Unge samt Sport & Fritid i Aarhus Kommune. Heri indgår en status for de indsamlede penge, og Børn & Unge samt Sport & Fritid skal nu evaluere det samlede projekt, herunder godkendelse af optagelse af lån via Kommunekredit på 10 mio. kr.

Når projektet er godkendt af både Børn & Unge og Sport & Fritid, vil de lave en samlet indstilling til byrådet, som herefter skal tage stilling til, om projektet skal godkendes. Byrådet kan vælge enten at godkende det, eller alternativt at sende det i udvalgsbehandling for yderligere belysning, hvorefter udvalget skal lave en ny indstilling til Byrådet.

Målet er at have en indstilling klar inden kommunalvalget i nov. 2017, så det ikke pludselig er nye politikere som skal evaluere projektet. Tidshorisonten afhænger dog meget af hvor hurtigt Børn & Unge og Sport & Fritid kan samarbejde og godkende projektet.

I forhold til status for vores lokale indsamling er der kommet en del nye sponsorer til hen over sommeren, og vi er nu oppe på kr. 117.000 i sponsorbidrag. Sponsorarbejde forsætter ufortrødent, da pengene herfra skal bidrage til et sundt driftbudget, så vi er fortsat interesseret i nye sponsorer. Kender du nogen, der kunne være interesserede i at blive sponsor i Multihuset, så kontakt Michael Ringgaard på mir@ramboll.com.
Du kan se en oversigt over vores fantastiske sponsorer her!

Herudover er der indsamlet lidt over kr. 1,6 mio i folkeaktier, DGI donationer, medlemskaber fra støtteforeningen og overskud fra diverse arrangementer. Bl.a. gav festen den 1.7.2017 et overskud på kr. 10.000, som naturligvis er gået til Multihuset.

Tak for den store opbakning og interesse i Multihus Hjortshøj. Vi glæder os til at skabe et samlingspunkt for hele byen!

Related Posts