Blog

Generalforsamling 2017

Støtteforeningen for Multihus Hjortshøj indkalder til den årlige generalforsamling, den 25. april 2017 kl. 19.00-21-00 på Virupskolens skoletorv.

Alle er velkomne, men kun medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret.

 

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning om det forgangne år

3) Regnskabsaflæggelse til godkendelse

4) Budget til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent i det efterfølgende år

6) Status på projektet og salg af folkeaktier

7) Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer (vedhæftet)

8) Forslag fra bestyrelsen: Hvis ikke de 1,5 mio. kr., vi budgetterer med selv at rejse, er samlet ind senest 1. juli 2017, så indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen til afholdelse medio august, hvor det besluttes, om foreningen skal nedlægges og/eller de indbetalte donationer til folkeaktier betales tilbage med det samme.

9) Behandling af indkomne forslag

10) Valg til bestyrelsen efter reglerne i vedtægternes § 5.5. Sine Løkke Madsen, Carsten Lindequist og Peter Kiilerich er på valg. Sine og Carsten er villige til genvalg, Peter Kiilerich er trådt ud af bestyrelsen og erstattet på kassererposten af suppleant Flemming Vestergaard. Flemming er villig til at stille op til bestyrelsen.

11) Valg til revisor samt revisorsuppleant. Kurt Elmstrøm er villig til at genopstille som revisor, det samme er Thomas Medom som revisorsuppleant.

12) Eventuelt

Related Posts