Blog

Indkaldelse til generalforsamling

Selvom salget af folkeaktier er slut, er Støtteforeningen stadig vigtig for etableringen og driften af  Multihus Hjortshøj. Så kom og få en status på projektet og hør hvordan du kan bidrage, når støtteforeningen holder generalforsamling:

den 10. april 2018 kl. 19.00-21.00 på Virupskolens skoletorv.


Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning om det forgangne år

3) Regnskabsaflæggelse til godkendelse

4) Budget til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent i det efterfølgende år

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg til bestyrelsen efter reglerne i vedtægternes § 5.5. Peter Gisselmann Rasmussen, Mads Fredberg og Jens Hvolbøll Eriksen er på valg. Mads og Jens er villige til genvalg.

8) Valg til revisor samt revisorsuppleant.

9) Eventuelt

Alle er velkomne, men kun medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret.

Vel mødt!

Related Posts