Blog

Generalforsamling i støtteforeningen onsdag den 9/9 2020

Selvom Multihuset endelig er igang med at blive bygget, er Støtteforeningen stadig vigtig for Multihus Hjortshøj. Det er gennem støtteforeningen at fondens medlemmer udpeges, der står for etablering og senere drift af huset. Så kom og få en status på projektet og hør hvordan du kan bidrage, når støtteforeningen holder generalforsamling:

Onsdag den 9/9 kl. 19.00-21.00 på Virupskolens skoletorv.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning om det forgangne år

3) Regnskabsaflæggelse til godkendelse

4) Budget til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent i det efterfølgende år

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg til bestyrelsen efter reglerne i vedtægternes § 5.5, Mads Fredberg, Mikkel Ottow og Jens Hvolbøll Eriksen er på valg.

8) Valg til revisor samt revisorsuppleant.

9) Eventuelt

Forslag til pkt 6 på dagsordnen skal sendes til jens.h.eriksen@gmail.com senest d. 1/9. 

Alle er velkomne, men kun medlemmer af støtteforeningen har stemmeret.

Vel mødt!

Related Posts