Blog

Brev til byrådet: En gymnastiksal fra 1963 er ikke nok

Hjortshøj er på dagsordenen, når Aarhus Byråd den 8. juni behandler Helhedsplanen for Virupskolen og FU Hjortshøj.

Forud for mødet har repræsentanter for Virup IF, Vimbyfonden, Brugerrådet for Lokalcenter Hjortshøj, Landsbyliv, Virupskolens bestyrelse, Landsbyforum og Støtteforeningen for Multihus Hjortshøj sendt nedenstående brev til byrådets medlemmer.

Vil du også være med til at gøre opmærksom på behovet for bedre faciliteter i vores by, så meld dig ind i Støtteforeningen her.

Til medlemmerne af Aarhus Byråd
Helhedsplanen for Virupskolen og FU Hjortshøj er på dagsordenen til byrådsmødet den 8. juni.

 

Desværre er der i planen ikke som oprindeligt lagt op til en forbedring af Virupskolens stærkt mangelfulde idrætsfaciliteter. Det betyder, at den eneste indendørs facilitet til idræt, selv efter skolens udvidelse, vil være en lille gymnastiksal fra 1963.

 

Dette på trods af, at Hjortshøj og Virupskolen har oplevet markant vækst i gennem de seneste år, grundet blandt andet kommunalt grundsalg i byen. Alene siden år 2000 har Hjortshøj oplevet en vækst i indbyggerantallet på næsten 40 procent.

 

Virupskolen har i dag godt 620 elever – et tal, der forventes at stige yderligere i de kommende år. Én lille gymnastiksal er markant dårligere faciliteter til bevægelse og idræt end hos sammenlignelige skoler i kommunen.

 

Den fortsatte nedprioritering af faciliteter til bevægelse og idræt finder vi bekymrende, særligt da der dermed ikke er udsigt til bedring af en situation hvor:

 

  • mulighederne er stærkt begrænsede for at inkludere bevægelse som en del af skoledagen – et af de erklærede mål i skolereformen
  • en betragtelig del af elevernes idrætstimer bruges til bustransport til og fra Håruphallen 7 kilometer væk – det estimeres således, at eleverne ud af en dobbeltlektion (90 min.) bruger 45 minutter på transport og kun har aktiv idræt i ca. 25 minutter
  • Aarhus Kommune årligt bruger næsten 400.000 kroner på denne transport – midler som i stedet kunne anvendes mere konstruktivt i forbindelse med etablering af bedre faciliteter i Hjortshøj
  • elever på Virupskolen stilles markant dårligere i forhold til en eventuel eksamen i idræt

 

Parallelt med planerne for skolens udvidelse arbejdes der i lokalsamfundet på at etablere et multihus for alle byens borgere, herunder naturligvis skolens elever. Der er lige nu en unik muliged for at samtænke skolens udvidelse med det lokale initiativ og dermed udnytte ressourcerne bedst muligt for at rette op på et årelangt efterslæb i forhold til andre lokalsamfund.

 

Vi håber derfor, at Byrådets medlemmer vil gentænke situationen og ikke endnu en gang nedprioritere idrætsfaciliteterne i Hjortshøj. Vi håber, at I i stedet vil gå ind i en konstruktiv dialog med det lokale initiativ og få rettet op på de åbenlyse mangler omkring idrætsfaciliteterne, som Virupskolen både nu og – hvis indstillingen fra Børn og Unge følges – i fremtiden vil lide under.

 

Med venlig hilsen

 

Ib Andersen, formand for Brugerrådet for Lokalcenter Hjortshøj
Thomas Vinther Andersen, formand for skolebestyrelsen på Virupskolen
Bjarne S. Bendtsen, formand for fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum og Støtteforeningen for Multihuset Hjortshøj
Lis Ellemand, formand for den almennyttige forening Landsbyliv i Hjortshøj
Ib Rønn, formand for Vimbyfondens bestyrelse
Henrik Uth, formand for Virup IF

 

Related Posts