Blog

Update: Fondsbestyrelse på plads

Arbejdet frem mod etableringen af Multihus Hjortshøj, fortsætter og vi har netop taget næste skridt med etableringen af Fonden Multihus Hjortshøj.

Etableringen af en erhvervsdrivende fond er en forudsætning for støtten fra Aarhus Kommune og for det lån, vi skal optage gennem Kommunekredit. Fonden bliver formelt bygherre på projektet – og når multihuset står færdigt, skal fonden også forestå driften af huset.

Vi er glade for, at vi har fået en række nye personer ind i projektet, efter at vi tidligere på efteråret efterspurgte bl.a kompetencer inden for byggeri. Det betyder, at vi nu også har fondens bestyrelse på plads. Den består af:

– Niels Schjeldahl
– Anders Klemmensen
– Kenneth Jegstrup Jensen
– Flemming Vestergaard
– Carsten Lindequist
– Bjarne S. Bendtsen

Vi skylder også Landsbyliv en stor tak for at officielt at være stifter af fonden.

Det er Støtteforeningen, der udpeger medlemmerne af bestyrelsen, som vælges for to eller tre år ad gangen.

Udover bestyrelsesmedlemmerne har også andre tilkendegivet, at de vil bidrage blandt andet i byggeprocessen. Har du lyst til at bidrage til arbejdet, er du fortsat meget velkommen til at kontakte os via info@multihushjortshøj.dk.

Det videre forløb

Sideløbende med fondens etablering, arbejder kommunens embedsmænd med den indstilling til byrådet, som formelt skal godkende projektet.

Når vi forhåbentlig inden året udgang har byrådets godkendelse, kan vi fortsætte arbejdet med at sende entreprisen på byggeriet i udbud.

Rent praktisk har vi ikke mulighed for at igangsætte byggeriet, før første etape af Virupskolens udvidelse er færdigbygget. Derfor arbejder vi nu med en tidsplan, der betyder at Multihuset kan stå færdigt i starten af 2019.

Vi har stadig brug for dit medlemskab af Støtteforeningen

Støtteforeningen har stadig en vigtig rolle for vores multihus, både som omdrejningspunkt for aktiviteter i huset og som bidrag til en sund drift.

Desværre oplever vi, at mange medlemmer ikke har foretaget den årlige indbetaling af kontingent. Opkrævninger er oprindelig udsendt pr. mail, men kan i nogle tilfælde ende i jeres spamfilter.

Vi håber på jeres fortsatte støtte og medlemskab – er du i tvivl om noget vedrørende dit medlemskab, kan du kontakte kasserer Flemming Vestergaard via medlem@multihushjortshøj.dk eller Facebook.

Kontingent udgør 100 kr. pr. år, og kan indbetales til MobilePay 49922 eller bank reg.nr 6192 konto 0013087873

Støt vores sponsorer, de støtter os!

Vi fortsætter arbejdet for at skaffe sponsorer til Multihus Hjortshøj. De penge, vi får ind ad denne vej, går direkte ind i det store driftsbudget, som kræves, for at kunne drive et hus med de ambitioner og ønsker, vi, som by, har for vores fælles legeplads. Derfor er det vigtigt, at I alle byder ind, hvis I har nogen i jeres netværk, som kunne tænke sig at blive markedsført i multihus.

Vores sponsorer driver en forretning og kan godt lide deres kunder, men de kan også godt lide at se deres investering i Multihuset bære frugt, så husk at fortælle dem, at I er fra Hjortshøj, når I køber pizza, sko, ny cykel, eller får anlagt ny terrasse.

Se alle vores sponsorer her

Related Posts