Blog

Invitation til workshop med multihusets kommende brugere

Skoletorvet, Virupskolen, 2. oktober kl. 20.00-21.30

Som vi skrev i oplægget til studieturen til Ry Hallerne, Mårslet Multihal og Lyseng Idrætscenter for nylig, vil vi samle op på de ting, vi så i de tre haller, og på hvad de kommende brugere generelt har af input til vores hus. Det gør vi ved en åben workshop på Virupskolens skoletorv den 2. oktober kl. 20.00-21.30.

Igen er vores fokus at få brugernes ønsker til huset klarlagt, dvs. svar på spørgsmål som: Hvor og hvordan skal de forskellige faciliteter placeres i huset? Hvordan skal banen streges op? Hvilken type gulv? Skal der være en klatrevæg? En tarzanbane? Tilskuerpladser? Skal det være en stor hal eller skal den deles op i mindre moduler? Hvor meget depotplads har de forskellige foreninger brug for? Skal der være bander? Hvilken slags? Hvordan skal caféen indrettes og drives? Etc.

Byggeudvalget er så småt gået i gang med at udarbejde udbudsmaterialet, så endnu en gang skal det understreges, at det er vigtigt, at vi får så præcise input fra de kommende brugere som muligt. Og at det er sidste mulighed for at være med til at udforme projektet.

Også til workshoppen inviterer vi bredt blandt byens foreninger og organisationer, så ingen potentielt kommende bruger bliver ekskluderet i denne fase – og så alle byens borgere fra 0-100 år i sidste ende får de bedste muligheder for at bruge huset. Men igen skal I naturligvis blot se bort fra denne invitation, hvis I slet ikke ser jeres forening som en del af multihuset.

Siden vi er så langt i processen, som efterhånden vi er, må vi også se på de kommende brugeres engagement i husets udformning; dvs. at dem, der ofrer tid på at deltage nu, kommer først i køen, når der til sin tid skal fordeles lokaler og tider.

Vores bygherrerådgiver, DK2, kommer og leder workshoppen.

Alle er velkomne!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fonden Multihus Hjortshøj

Related Posts