Blog

Vi har brug for hjælp til at starte en forening!

På initiativgruppens møde d. 24.10.14  (se referat)  blev det besluttet, at der skal oprettes en støtteforening for Multihuset.
Samtidig blev det besluttet, at der skal nedsættes en gruppe til etablering af foreningen ved at opfordre nogle af de personer, der i spørgeskemaundersøgelsen har ytret frivillighed vedr. organisering til at deltage i dette arbejde.
Den efterfølgende henvendelse sendt til disse personer gav desværre kun respons fra tre, hvoraf kun én gav tilsagn om at deltage i et møde omkring opstart af foreningen.
Nu prøver vi så med denne opfordring, der er henvendt til ALLE, der har blot en smule interesse i multihuset.

Lidt om tankerne omkring foreningen:
Støtteforeningen er tænkt som den administrative enhed, der ved at tilbyde passivt medlemsskab, kan dokumentere borgernes interesse for multihus projektet. Det passive medlemskab skal udgøre det for en del af multihusets funding og har stor betydning for andre interessegruppers støtte af multihuset.
Organiserings-gruppens opgaver vil blandt andet være:
  • Finde et passende navn, f.eks. Multihus Hjortshøjs Støtteforening.
  • Diskutere formål, medlemsskab, herunder kontingent og regelsæt som resulterer i
  • Forslag til vedtægter
  • Planlægge, indkalde til og gennemføre en stiftende generalforsamling, hvor vedtægter godkendes og bestyrelsesrepræsentanter vælges under hensyntagen til reglerne om foreningsaktivitet i Århus Kommune.
  • Oprette CVR nummer, bankkonto osv.

Repræsentanter fra initiativgruppen vil gerne holde et møde med alle interesserede inden udgangen af november, hvorfor vi ser frem til at høre fra dig snarest muligt.

Du er naturligvis også velkommen til at opfordre andre til at deltage i dette arbejde.

Kontaktoplysninger findes her

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Related Posts