Blog

Høringssvar til kommunens planstrategi: Hjortshøjs faciliteter er ikke tidssvarende

Støtteforeningen for Multihus Hjortshøj har indsendt høringssvar til Aarhus Kommunes Planstrategi og forslag til “Klog vækst frem mod 2050”.

I høringssvaret beskrives, hvordan Hjortshøjs indbyggertal er steget med knap 40 % alene i de seneste 15 år, uden at byens halfaciliteter er fulgt med:

“Det er helt afgørende for byens fortsatte positive udvikling, at der skabes et sted, hvor borgerne kan mødes på tværs af alder og interesser for at dyrke forskellige former for idræt, deltage i kulturelle og sociale aktiviteter etc.”

 
Læs hele høringssvaret her:

Høringssvar til Planstrategi 2015 fra arbejdsgruppen bag Multihus Hjortshøj

Related Posts