Blog

Informationsmøde og generalforsamling i Støtteforeningen for Multihuset Hjortshøj

Mandag den 25. april holder Støtteforeningen for Multihuset Hjortshøj sin årlige generalforsamling. Umiddelbart før generalforsamlingen kan du blive opdateret på projektet, når der er informationsmøde, åbent for alle.

Informationsmødet begynder kl. 19.30 på Skoletorvet.

Støtteforeningens bestyrelse vil her fortælle om projektet, opridse den seneste udvikling og åbne for dialogen med byens borgere om projektet. Så kom og stil forslag og spørg løs!

På mødet kan du også høre oplæg fra John Lautrup fra Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenters bestyrelse om erfaringerne med at etablere et multihus.

Informationsmødet efterfølges af den første ordinære generalforsamling, som kun er for medlemmer af støtteforeningen, der har betalt kontingent. Det er muligt at melde sig ind/betale evt. skyldigt kontingent umiddelbart efter informationsmødet. Vel mødt!

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning om det forgangne år
3) Regnskabsaflæggelse til godkendelse
4) Budget til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent i det efterfølgende år
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 5.7
8) Valg til revisor samt revisorsuppleant
9) Eventuelt

 

Related Posts