Blog

Multihuset på tegnebrættet

Hvornår går byggeriet af Multihuset i gang, og hvordan kommer huset til at se ud? Hvornår er huset klar til brug, og er der stadig behov for at samle penge ind til Multihuset? 

Fonden og støtteforeningen bag Multihuset giver her en status på processen.

Går byggeriet snart i gang?

Det korte svar er nej – ikke endnu. Udbudsprocessen, hvor en række udvalgte entreprenørselskaber har fået mulighed for byde på opgaven med at udforme huset, er i fuld gang.

Udbud af et byggeri af denne størrelse er omfattende og består af mere end 260 siders udbudsdokumenter om alt fra krav til funktioner og størrelse på rum, lydisolering af det enkelte rum, type af håndtørrer på toiletterne, opstregning af hallen, hvordan vi sikrer en sikker skolevej… og en masse andre forhold. Udbudsfasen munder ud i, at ét af entreprenørselskaberne kåres som vinder, og den endelige kontrakt indgås. Herefter planlægges selve byggeriet, og området, hvor huset skal ligge, gøres klar. Forventningen er, at 1. spadestik til den nye p-plads bliver taget i slutningen af 2019, og at byggeriet af selve huset påbegyndes i foråret 2020. 

Hvis alt går planmæssigt i byggefasen, forventer vi, at Multihuset er klar til indflytning i begyndelsen af 2021. Og SÅ skal vi alle sammen i gang med at bruge huset!

Ved vi, hvordan huset kommer til at se ud?

Nej, vi ved ikke endnu, hvordan huset præcist bliver udformet. Tilbudsgiverne skal som nævnt tage højde for de opstillede krav i udbudsmaterialet i deres oplæg til huset. Byggeudvalget i fondsbestyrelsen har bl.a. formuleret disse krav på baggrund af de forslag, som byens borgere, foreninger og organisationer bød ind med i efteråret 2018. Her var repræsentanter fra foreningerne på en studietur til tre udvalgte haller forskellige steder i kommunen, og der blev afholdt en åben workshop for alle interesserede på skoletorvet i oktober. Der har været en god og konstruktiv dialog om, hvad byens børn og voksne skal kunne bruge Multihuset til, og engagementet fra byens foreningsliv betyder i praksis, at vi har kunnet være tydelige i vores udbudskrav.

Er Multihuset nu fuldt finansieret?

Ja og nej. Byrådet godkendte i foråret en bevilling på i alt 12,9 mio. kr. fra Aarhus Kommune til byggeriet samt et lån på 13,5 mio. kr. Sammenlagt med de 2,1 mio. kr. som Hjortshøj via indsamlinger og sponsorater selv skal spytte i kassen, har vi altså et anlægsbudget på hele 28,5 mio. kr.

Det er indtil videre lykkes os at indsamle ca. 1,8 mio. kr. ud af de 2,1 mio. kr. som Hjortshøj selv skal skaffe. Derfor er det fortsat af stor betydning, at byen bakker så flot op om Multihuset.

Byens opbakning er afgørende

Det gør en kæmpe forskel, at frivillige f.eks. bager, så vi kan sælge kaffe og kage til ”Hjortshøj-ånden – Fællesskabernes dag” i marts; når overskuddet fra korworkshoppen foræres til Multihuset, eller når de fantastiske børn på Virupskolen donerer overskud fra Virup Festivalen; når man køber en øl i Støtteforeningens fadølsvogn til POP UP i maj; og ikke mindst når byens indbyggere giver en fantastisk opbakning til byens sommerfest i juni. Dertil kommer midler fra folkeaktier og medlemskontingent til støtteforeningen. Alle de midler, som Hjortshøj selv samler ind, skal bidrage til at dække udgifter til hele processen op til og efter, at huset står færdigt. Helt konkret skal byen selv rejse penge til forskelligt inventar og redskaber, udstyr til husets café osv. osv. Jo mere vi får samlet ind, jo flere og bedre hylder har vi at vælge fra, når vi skal indrette huset. 

Hvordan støtter man Multihuset?

Der er heldigvis mange måder at støtte Multihuset på! Her kommer et par tips:

  • Meld dig ind i Støtteforeningen eller forny dit medlemskab. Det koster 100 kr. om året. Du kan betale på flere måder: 
  • Betal 100 kr. via Mobilepay: 49922. HUSK at skrive din e-mail adresse i tekstfeltet i Mobilepay.
  • Udfyld oprettelsesformularen på Multihusets hjemmeside: multihushjortshøj.dk. Formularen finder du under Støtteforeningens side.
  • Hvis du er i tvivl, om du allerede er medlem – eller ikke kan huske, hvornår du sidst betalte, så er den nemmeste løsning at sende 100 kr. af sted til Multihuset med det samme. Så behøver du ikke tænke mere på dét, og Multihuset er 100 kr. rigere:-)
  • Lån eller lej Multihusets fadølsvogn – se hvordan på multihushjortshøj.dk eller kontakt Mikkel Ottow på mail: mikkelottow@gmail.com. Det er nemt, vognen er så fin, og (stort set) alle elsker en kold fadøl. Det er win-win i sin reneste form.
  • Deltag i alle de gode tiltag og begivenheder, der bliver arrangeret i byen, hvor der rejses penge til Multihuset samtidig med, at man hygger sig med sine medborgere i byen. Der er noget helt særligt ved Hjortshøj – og det kommer i høj grad af, hvad vi skaber i fællesskab. 
  • Det er stadig muligt at købe folkeaktier. En folkeaktie sikrer dig, hvis du og din familie ønsker det, et synligt bevis i multihuset på din støtte. Læs mere på hjemmeside multihushjortshøj.dk – ”Støt Multihuset”. En folkeaktie bestilles på Multihushjortshøj.dk 

Bestyrelserne for Fonden og Støtteforeningen bag Multihus Hjortshøj

Related Posts