Blog

Fire bud på multihuset bliver vurderet

De fire tilbudte projekter fra totalentreprenørerne Dansk Halbyggeri, LPH Byg, Q-Construction og Raunstrup. Her gengivet i sløret udgave, da vi endnu ikke har et vinderprojekt som vi kan offentliggøre.

Her er lidt supplerende oplysninger om multihusarbejdet, i forlængelse af artiklen fra Fonden og Støtteforeningen i det seneste nummer af Folk i Hjortshøj, som vi håber alle interesserede har haft lejlighed til at læse.

Den 21. maj holdt Fonden det første årsmøde, hvor vi sammen med Støtteforeningens bestyrelse dels gennemgik det første halvandet års arbejde, økonomien, planerne for fremtiden og fik en ny bestyrelse udpeget af Støtteforeningen. Hvis man vil have indflydelse på, hvordan Fondsbestyrelsen bliver udpeget, er det en rigtig god idé fortsat at være medlem af Støtteforeningen. Her på siden kan I læse om fondens bestyrelse, der består af formand Bjarne S. Bendtsen, næstformand Carsten Lindequist, kasserer Flemming Vestergaard samt Kenneth Jegstrup Jensen og Anders Klemmensen. Det er de samme folk, som bestyrelsen hidtil har bestået af, fraregnet Niels Schjeldahl, som ikke ønskede at fortsætte.

De forskellige kasketter i bestyrelsen er af mindre betydning i vores konkrete arbejde med projektet, da ikke mindst byggeudvalget, som består af Carsten, Kenneth, Anders samt Henri Wolbro, af gode grunde trækker det helt store læs lige nu, hvor de indbudte totalentreprenørers forslag gennemgås, kommenteres og kritiseres, så vi kan finde frem til det helt rigtige projekt, der vil opfylde flest mulige af byens mange ønsker til multihuset. En stor tak til Niels Schjeldahl for indsatsen i fondsbestyrelsen og til Søren Nicholson, som var med i byggeudvalget.

I starten af sommerferien modtog Fonden de omtalte forslag fra totalentreprenørerne, og disse forslag har bestyrelsen og byggeudvalget gennem den seneste måneds tid læst og diskuteret med vores bygherrerådgiver. Det ser spændende ud! Vi er lige nu ved at finde det bedste forslag, og den forventede tidsplan er, som man kan læse i bladet: Første spadestik på den nye parkeringsplads ved boldbanerne sidst på året, og første spadestik på selve multihuset i foråret 2020. Men meget kan ske, og vi har før mødt overraskelser, der har skubbet til tidsplanen.

Endelig beder kassereren i Støtteforeningen jer huske at betale kontingent – ud over muligheden for at få indflydelse på fondsbestyrelsens sammensætning ad den vej, så er det er stadig yderst vigtigt med en stor lokal opbakning bag multihuset, og der mangler fortsat, som man kunne læse i artiklen i Folk i Hjortshøj, en del penge, før vi er i mål med hele vores egenfinansiering på 2,1 mio. kroner. Det mål mangler vi 300.000 kr. i at nå, så tegn medlemskab, betal kontingent, og køb flere folkeaktier! De kan stadig købes på multihusets hjemmeside lige her: https://xn--multihushjortshj-zxb.dk/?page_id=785. Der må være flyttet mange folk til byen siden den store indsamlingskampagne i foråret 2017, og I skal da også have chancen for at bidrage til huset og fællesskabet i Hjortshøj – og for at komme med på multihusets væg med folkeaktionærernes navne:)

På Fondsbestyrelsens vegne

Bjarne S. Bendtsen

Related Posts