Blog

Tættere på målet: 1,5 mio. kroner lokalt kan være nok

Folkeaktier skal være med til at rejse halvanden million kroner til Multihus Hjortshøj. Det beløb vil gøre det realistisk, at der endelig kan skabes bedre rammer om idræt og kultur i byen. Aarhus Kommune melder sig parat til at give yderligere støtte til projektet.

lagkage_finansiering

Kan Hjortshøjs borgere samle 1,5 mio. kroner ind lokalt, er det realistisk, at projektet kan gennemføres. Hurtigt endda. Sådan kan situationen opsummeres, efter at Støtteforeningen for Multihus Hjortshøj har været i dialog med Aarhus Kommune i løbet af de seneste måneder.

“Aarhus Kommune har været lydhøre over for vores idéer for projekt, og vi har på den baggrund fået opstillet et realistisk anlægsbudget for projektet, som betyder, at vi nu har et klart mål for de midler, vi skal rejse lokalt,” siger støtteforeningens formand, Bjarne Bendtsen.

Udgift til buskørsel
Den samlede pris på huset, der skal indeholde idrætshal, omklædningsrum, klublokale, køkken, café og fitnesscenter, forventes at blive ca. 18,5 mio. kroner.

Heraf har Aarhus Kommune allerede bevilget 4 mio. kroner til projektet fra kommunens salg af Vejlby Skole.

Samtidig har kommunens rådmand for Børn og Unge, Bünyamin Simsek, udpeget en anden mulighed for finansiering. Den ligger i den årlige udgift på knap 400.000 kroner, som kommunen betaler for at transportere Virupskolens elever til idrætsundervisning i Håruphallen, fordi der ikke er egnede faciliteter i Hjortshøj.

“Det er en situation, som også kommunen kan se er uhensigtsmæssig: Den bruger et stort beløb – og en stor del af elevernes idrætstimer – på at køre eleverne de syv kilometer frem og tilbage til Hårup. Omdannes den årlige udgift til et engangsbeløb, svarer det ifølge kommunens egne beregninger til 5,7 mio. kroner, som kan bruges til anlæg af multihuset,” siger Bjarne Bendtsen.

Endelig har kommunen antydet, at et kommunalt garanteret lån på gunstige vilkår kan komme på tale – en model, der også er blevet brugt i en række lignende projekter. Her tilbagebetales lånet, i Hjortshøjs tilfælde op til 10 mio. kroner, eksempelvis over en 20-årig periode som en del af Multihusets drift.

Folkeaktier skal hente lokale midler
Kommunens vilje til at støtte projektet afhænger dog i høj grad af, at lokalsamfundet kan fremvise mere økonomisk støtte til projektet.

“Det er tydeligt, at vi skal vise stor lokal opbakning til projektet, hvis kommunen skal forpligte sig til sin del. Derfor er det så vigtigt, at vi i de kommende måneder kommer langt med hensyn til at indsamle midler lokalt og få flere medlemmer af støtteforeningen,” forklarer Bjarne Bendtsen. Støtteforeningen har i dag ca. 600 medlemmer.

For at sætte fart på indsamlingen lancerer Støtteforeningen i den kommende tid folkeaktier. Her vil du som enkeltperson eller familie kunnne donere et større – og fuldt fradragsberretiget – beløb til huset.

“Vi arbejder naturligvis også med sponsorater og fonde, men vi har behov for al den støtte, vi kan få lokalt. Derfor håber vi også på god opbakning, når vi i den kommende tid besøger alle husstande i byen med mere information om projektet, så vi hurtigt kan få samlet de 1,5 mio. kroner ind,” siger Bjarne Bendtsen.

Sådan skal Multihus Hjortshøj finansieres
Støtteforeningen anslår, at de samlede udgifter til Multihuset bliver 18,5 mio. kroner.

  • Allerede bevilget tilskud fra Aarhus Kommune:   4,0 mio. kroner
  • Kapitalisering af buskørsel til Hårup:   5,7 mio. kroner
  • Ansøgt tilskud fra fonde og Aarhus Kommune:   3,2 mio. kroner
  • Lokal indsamling af midler:   1,5 mio. kroner
  • Kommunalt lån, der betales tilbage via driften:   4,1 mio. kroner

lagkage_finansiering

 

Fakta: Multihuset som selvejende institution
I de seneste planer for udvidelsen af Virupskolen er der ikke udsigt til, at der afsættes kommunale midler til nye idrætsfaciliteter. Planen for Multihus Hjortshøj lægger derfor op til, at huset etableres som en selvejende institution, hvor både kommunen og andre brugere lejer sig ind.

 

 

Related Posts