Forpagtning af Café

Multihuset i Hjortshøj er ved at blive opført og skal efter planen stå færdigt sommeren 2021. Vi vil derfor gerne allerede nu høre fra interesserede, der kunne forestille sig at forpagte caféen i huset, når det står færdigt.

Forpagtningensbeskrivelse samt bilag kan hentes her til højre.